[showmodule id="15507007"]
CoachingGardenExperienceHovenierszakenOffline tools voor hoveniersOnline tools voor hoveniersSoftware

Op 1 april is het nieuwe normjaar van start gegaan. Dit betekent tegelijkertijd dat er een (eventuele) verrekening plaats moet vinden wat betreft het voorgaande normjaar. Hoe gaat dit ook alweer in zijn werk?

Stap 1: controle invoer jaarurenmodel

Vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat alle gewerkte uren correct zijn ingevuld. Het gaat dan ook vooral om een controle van de ‘afwijkende’ dagen. Denk aan feestdagen (gewerkt of niet) en de registratie van ziektedagen. Daarnaast zien we in de praktijk dat vooral misverstanden bestaan als het gaat om de registratie van vakantiedagen én de dagen wanneer er normuren worden verrekend (dit laatste bijvoorbeeld bij onwerkbaar weer of gebrek aan werk).

Van belang is om vakantiedagen en dagen die worden verrekend met de norm niet door elkaar te halen. Vakantiedagen worden geregistreerd door in de cel op de betreffende dag ‘Vak.’ te selecteren. Stuur je een werknemer naar huis vanwege gebrek aan werk of onwerkbaar weer, dan worden deze uren in het model op 0 gezet. Werkt de werknemer een deel van de dag dan worden alleen deze uren geregistreerd. Automatisch worden de niet-gewerkte uren op de totaal gerealiseerde uren in mindering gebracht.

Stap 2: Bepaling meer- of minuren jaarurenmodel

Op het afrekenmoment worden eventuele minuren kwijtgescholden. Let op: deze mogen niet worden verrekend met een eventueel saldo vakantiedagen.
Wat betreft de meeruren zijn er twee mogelijkheden.
1. De uren worden uitbetaald. Bij uitbetaling geldt dat de eerste 120 uur voor 100% wordt uitbetaald. Uren, meer dan deze 120 uur, worden uitbetaald voor 130%.
2. Naar keuze van de werknemer kunnen de eerste 74 uur van de meeruren worden bijgeschreven op de verlof(vakantie)kaart. Een eventueel restant wordt uitbetaald conform sub 1.

Stap 3: Afstemming met personeel!

In de praktijk zien we vaak dat de afstemming (en dus het afrekenmoment) op zich laten wachten. Telefoontjes van collega ondernemers die in september bellen hoe de afrekening aan te pakken zijn geen uitzondering. Probeer, ondanks de drukte van het seizoen, de afrekening dan ook tijdig op te pakken. Je geeft hiermee je personeel het signaal af dat je ook deze (personeels)zaken serieus en professioneel oppakt.

Vragen over het jaarurenmodel? Bel met TuinKeur!